پایه‌ی کپسول

برند محصول: primus

۲۵,۰۰۰ تومان

استفاده از این محصول برای افزایش ثُبات اجاق‌هایی که به صورت مستقیم روی کپسول قرار می‌گیرند پیشنهاد می‌شود؛ به ویژه، در صورت استفاده از دیگچه‌های بزرگ یا قرار دادن کپسول روی سطوح ناهموار می‌توان از این پایه استفاده نمود. پایه‌ی کپسول پریموس به قسمت پایین کپسول وصل شده و با دیگر کپسول‌های موجود در بازار نیز قابل استفاده می‌باشد.