شیر اتصال برای پمپ‌های سوخت

35,000 تومان

برای اتصال به پمپ های سوخت کد 732230 و 732231