اجاق MultiFuel - EX

برند محصول: primus

450,000 تومان

4 سوختی - بدون بطری سوخت